We zullen het erover eens zijn dat iemand die een spel in elkaar zet waar mensen nog dagenlang over napraten, geniaal is.

Vooral wanneer het zo in elkaar zit dat de ‘clues’ elkaar op zo’n manier opvolgen, dat de oplossing nooit voor de hand ligt. Wanneer wiskundigen dit fenomeen analyseren, valt op dat er nooit een enkele oplossing is om te ontsnappen. Laten we zeggen dat er altijd “meerdere wegen naar Rome leiden”, maar de combinatie van ‘puzzels’ moet zo gezegd ‘perfect’ zijn samengesteld. Hiervoor is kansbereking nodig per puzzel; hoe lang het de deelnemer kost om deze op te lossen en door te gaan naar de volgende stap.

Trouwens, wanneer je onderzoek doet naar de overeenkomsten tussen de hersenen van een Escape Room bouwer en een genie, komen er een aantal opvallendheden naar voren.
Bij een genie is er een afwijking te zien in de linker frontale hersen kwab. En dit stukje brein blokkeert nu juist uitingen. Dus wordt de eigenaar van dit brein creatiever! Hierdoor komen andere, bijzondere talenten tot extreme uiting, zoals rekenen en analyseren. Bij de meeste Escape Room bouwers is te zien dat zij een hoog analytisch denkvermogen hebben en vaak een technische of wiskundige studie hebben gevolgd.

Zou je wel eens gebruik willen maken van hun brein? Huur een Escape Room bouwer uit Amsterdam in voor het maken van je eigen puzzel!